Arkitektur

ByggK

Våra tjänster

Arkitektuppdrag – Inredningsuppdrag – Byggprojektering – Projektledning

Oavsett om du ska bygga om, bygga till eller bygga nytt så kan vi arbeta med projektet.

Oavsett om du är privatperson eller ett företag så kan vi arbeta med ditt projekt.

Oavsett om du vill bygga i lösvirke eller monteringsfärdiga moduler så kan vi arbeta med ditt
projekt.

Oavsett om ditt projekt är fritidshus, enbostadshus, garage, lager, kontorshus, flerfamiljshus
så kan vi arbeta med ditt projekt

Arkitektur

Här till höger kan du läsa om de vanligaste stegen i ett byggprojekt.

Vårt uppdrag kan också komma in i en senare fas av byggnationen, exempelvis för projektering av bygghandlingar eller att vi ska ha hand om byggledningen.

Steg 1: Första besöket (Gratis)

Läs mer
Antingen träffas vi på vårt kontor, i ert hem som ska byggas om eller till eller träffas vi på tomten ni ska bebygga. Ni berättar om era behov och drömmar och vi berättar hur vi tänker att de kan förverkligas. Om vi kommer överens så fortsätter uppdraget med steg 2. Denna första träff faktureras inte.

Steg 2: En första skiss

Läs mer
Vi presenterar en första skiss på ditt projekt. Detta gör vi till ett fast pris.
(Om det inte finns bra ritningar vid om- och/eller tillbyggnad kan en
uppmätningsritning behövas upprättas innan första skissen görs.) Vidare till Steg 3.

Steg 3: Projektering

Läs mer
Nu är det dags för projektering. Där tar vi hänsyn till alla regler som behövs i just ditt projekt. Vi upprättar planritning, sektion(er) och fasadritning till färdiga bygglovshandlingar eller för bygganmälan. Om ni inte behöver söka bygglov eller göra bygganmälan kan vi möjligen ha ett enklare förfarande enligt överenskommelse. För detta arbete debiteras timarvode, såvida inte har överenskommits om fast pris. Gå vidare till steg 4 om bygglov/bygganmälan ska göras annars går du till steg 5.

Steg 4: Ansökan om bygglov / bygganmälan

Läs mer
Nu är det dags att söka bygglov eller göra bygganmälan. Detta kan du göra själv men vi kan också hjälpa dig med det. Oftast, inte alltid, behövs en certifierad Kontrollansvarig vara utsedd för att få bygglov. Denna tjänst erbjuder vi som ett separat uppdrag. Läs mer om detta under ”Kontrollansvarig enl. PBL”. Hur vi går vidare, läs under steg 5.

Steg 5: Utförandedelen och Bygghandlingar

Läs mer
Vid bygganmälan krävs det ett startbesked före igångsättandet.
Vid erhållet bygglov behövs oftast ett Tekniskt samråd innan man kan få startbesked.
ByggKonsulterna hjälper dig med de handlingar som behövs till Tekniska samrådet eller under hela utförandedelen. Det kan vara arbetsritningar (bygghandlingar) på grund, stomme etc. Eventuellt behövs fönsterförteckning och andra bygghandlingar som ventilation, värme etc.

I denna utförandedel kan ByggKonsulterna också ha hand om projektledningen för ditt projekt.
Vi hjälper dig med det du önskar enligt överenskommelse. Dessa uppdrag utförs mot timarvode.