Skyddsrumskontroll

Skyddsrumskontroller utför vi åt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Eiberth är certifierad kontrollant, SRG 574, för dessa uppdrag.

p