Projektering

ByggKonsulterna ritar ditt unika drömhus som skapas för att passa in på tomten och närmiljön! Din kommande nybyggnad eller om− och tillbyggnad hjälper vi dig gärna med i den utsträckning som du själv önskar och har behov av. Vi tar fram de handlingar du behöver beroende på hur "bygget" kommer att utföras.

Ibland kanske inte bygglov behövs och vi hjälper dig med idé och skisser, arbetsritningar och vad du övrigt önskar.

Genom vårt sätt att arbeta i nätverk med andra kompetenta konsultföretag kan vi tillsammans göra alla handlingar som behövs för att du skall kunna köpa ett "nyckelfärdigt" hus.

Det vanligaste är väl att vi tar hand om idé/skisser, Bygglovhandlingar och arbetsritningar för byggentreprenören.

Här följer ett försök att skriva ner hur processen kan se ut. Nu finns det inte något riktigt "normalfall" utan alla processer ser lite olika ut. I detta exempel är kunden ett par, så det skrivs ni resp, er.

Första besöket sker helst på tomten med fortsättning på kontoret eller hemma hos er, där ni berättar om era önskemål, krav och ekonomiska ramar. Vi resonerar om tänkbara lösningar i mycket stora drag. Tillsammans beslutar vi hur vi går vidare i projektet. Detta första besök är gratis och en eller båda parterna har rätt att dra sig ur utan några förpliktelser.

Vi kommer överens om fortsättningen och hur mycket som skall utföras och en ungefärlig tidplan för konsultuppdraget.

Sedan följer arbetet med idé/skiss, vi träffas igen och efter ni godkänt första skisserna går arbetet vidare till de färdiga handlingar ni beställt.

Gäller uppdraget en om− eller tillbyggnad krävs i regel en uppmätning av det befintliga huset.

Detaljer är ofta mycket avgörande för slutresultatet. Se gärna på bilder na i denna folder. Till exempel är entrédörren mycket viktigt val på en byggnad. Givetvis skall dörren vara snygg, men den måste också stämma in på huset i övrigt.

Vi vill gärna vara med i byggprocessen fram till färdigt hus. Välkommen med din förfrågan.

p