Överlåtelsebesiktning av skyddsrum

ByggKonsulterna utför statusbestämning av skyddsrummet vid överlåtelse av fastighet.

p