Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning hjälper köparen med sin undersökningsplikt.

Det kan också innebära fördjupad teknisk utredning.

Om eller när något ”konstigt” dyker upp i byggnaden kan ni få kvalificerad konsulthjälp.

Utför även överlåtelsebesiktning för säljarens räkning, vilket möjliggör för säljaren att köpa en ”dolda fel-försäkring”. Denna besiktning kan sedan ”köpas över” av köparen.

p