Faktaruta

Företaget ByggKonsulterna i Småland AB grundades 2007-03-01
Ägare: Eiberth R Flogér, Mönsterås (100%)

ByggKonsulterna är
ansluten till SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund)

ByggKonsulterna arbetar i närverk med andra konsulter från olika specialområden allt efter behovet i det enskilda projektet.

Eiberth R Flogér är
Byggnadsingenjör SBR
Certifierad Energiexpert K, Swedcert
Godkänd Besiktningsman för överlåtelsebesiktning, Sitac
Certifierad Kontrollant Skyddsrum, MSB

Eiberth R Flogér kommer närmast från en mångårig anställning på ett arkitektkontor och hade före det en kortare anställning på ett husföretag som deras ”arkitekt”.

Eiberth R Flogér, som är uppvuxen i Mönsterås började den yrkesverksamma banan efter byggnadsingenjörsexamen som arbetsledare på ett stort byggföretag i Skåne.

p